Productiemedewerker perserij

Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar een productiemedewerker voor de afdeling perserij. 

Omschrijving van de werkzaamheden:

Het produceren van onderdelen (volgens producttekening, werkbonnen en bijbehorende instructies en voorschriften) met behulp van machines en gereedschappen.
Voorbereiding
- Assisteren bij het ombouwen en het instellen van de machines en gereedschappen;
- Aanvoer van het materiaal.

Controle
- Aanbieden van producten bij afdelingsverantwoordelijke ten behoeve van de voorgeschreven productcontroles;
- Opheffen van kleine storingen.

Bediening van machines
- Uitvoeren van diverse bewerkingen, zoals knippen, stampen, ponsen, trekken, ontvetten, zetten, buigen en snijden;
- Zorgen voor een juiste smering van het materiaal;
- Controleren op maatvoering, uiterlijk en kwaliteit;
- Doen (laten) afvoeren van producten en afval;
- Schoonhouden van de machines en de gereedschappen.

Kennis hebben van:

- machines en gereedschappen en hun bedieningsmogelijkheden;
- toepassing van beveiligingen;
- te gebruiken smeermiddelen voor de machines en materialen;
- werkwijze bij het bewerken van producten en halffabrikaten;
- lezen van producttekeningen;
- gebruik van meetgereedschap (schuifmaat, rolmaat, kalibers en dergelijke);
- voorschriften en werkwijze bij het oplossen van kleine storingen;
- veiligheids-, ISO-, kwaliteits-, arbo- en milieuvoorschriften.

Bevoegdheden:

Binnen de richtlijnen, de instructies en de voorschriften worden de werkzaamheden zelfstandig verricht. Bij technische en organisatorische problemen wordt overlegd met de afdelingsverantwoordelijke.

Je bent verantwoordelijk voor:

- kwaliteit van producten;
- voortgang van de werkzaamheden en halen van productienormen;
- dragen van de juiste (persoonlijke) beschermingsmiddelen;
- zorgen voor een schone en nette werkplek/-omgeving;
- veilige werksituaties.

Direct solliciteren